Skip to main content

Czy jesteście ciekawi, w jakim zakresie Polacy wykorzystują Internet do celów związanych ze zdrowiem i leczeniem? Jeśli tak, zapraszamy Was do krótkiego podsumowania sierpniowego komunikatu CBOS 🙂

Większości badanych korzystających z Internetu w naszym kraju sieć służy m.in. do wyszukiwania informacji z zakresu zdrowia i medycyny. Najwięcej użytkowników sprawdza informacje o lekarzach i usługach medycznych (69%, w tym 23% robi to często), opinie na temat lekarzy (62%, w tym 25% często), a ponadto poszukuje danych na temat leków i ich działania (57%, w tym 23% często).

Obecnie znacznie większej liczbie badanych niż w latach poprzednich zdarza się za pośrednictwem Internetu odbierać wyniki badań (wzrost o 19 punktów procentowych), umawiać wizyty lekarskie (o 12 punktów), zamawiać recepty na leki (o 8 punktów), korzystać z konsultacji z lekarzem (o 6 punktów), a także kupować leki (szczególnie dostępne bez recepty – wzrost o 9 punktów) i suplementy diety (o 10 punktów).

Co ciekawe, niemal 2/3 użytkowników sieci (67%) doświadczając jakichś problemów ze zdrowiem poszukuje on-line informacji na temat danych objawów i dolegliwości, w tym blisko 1/5 (19%) – zawsze lub często, 1/4 (24%) – czasami i tyle samo (24%) – rzadko.

Pod względem medycznego wykorzystania Internetu zauważalnie bardziej aktywne są kobiety niż mężczyźni. Istotnym czynnikiem jest także status społeczno-ekonomiczny. Na tle innych użytkowników wyróżniają się badani mający wyższe wykształcenie, z gospodarstw domowych o wysokich dochodach przypadających na osobę, a także mieszkańcy dużych miast. Ponad połowa użytkowników sieci (54% – czyli blisko 2/5 ogółu badanych) odwiedza strony internetowe dotyczące zdrowia, problemów z nim związanych, chorób, a także leczenia, leków i suplementów diety.


Źródło: Komunikat badań CBOS – „Zdrowie online”