Skip to main content

Lubimy sięgać po badania CBOS – zawsze dowiadujemy się z nich czegoś ciekawego na temat upodobań Polek i Polaków 🙂

Aktualnie z Internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta ponad 2/3 dorosłych Polaków (68%). Obecność online zależy przede wszystkim od wieku, a w mniejszym stopniu także od poziomu wykształcenia, który to ma znaczenie głównie w przypadku starszych respondentów. Korzystanie z Internetu jest niemal powszechne wśród osób poniżej 35. roku życia. Częstszej obecności w sieci sprzyja aktywność zawodowa (deklaruje ją 85% pracujących i 48% niepracujących), co również jest w pewnym stopniu zdeterminowane przez wiek.

Jak korzystamy z Internetu na wsiach i w miastach? Relatywnie najmniej użytkowników jest na wsi, a zauważalnie więcej niż przeciętnie w dużych miastach, szczególnie w półmilionowych i większych. Obecnie niemal wszyscy użytkownicy internetu (96%, tj. 65% ogółu dorosłych) korzystają z sieci bezprzewodowo poprzez takie urządzenia jak smartfon, tablet czy laptop. Bezprzewodowo z sieci korzystają wszyscy internauci poniżej 35. roku życia i niemal wszyscy w wieku 35-54 lat.

Styl korzystania z sieci w dużym stopniu zależy od wieku. Badani poniżej 35. roku życia, zwłaszcza mający od 18 do 24 lat, na ogół deklarują stałą obecność online, natomiast wśród mających powyżej 44 lat, a szczególnie najstarszych internautów, przeważa „wchodzenie” do Internetu w konkretnym celu.

W ciągu ostatniego roku zauważalnie wzrosła popularność bankowości elektronicznej. Swoje konto bankowe online obsługuje obecnie niemal ośmiu na dziesięciu użytkowników internetu (79%), czyli więcej niż co drugi dorosły Polak (53%). A jak wygląda sprawa z selfie? Zrobione przez siebie zdjęcia lub filmy zamieszczała online w miesiącu przed badaniem ponad jedna czwarta korzystających z internetu (27%, tj. 18% ogółu dorosłych). Publikowanie takich materiałów częściej deklarują kobiety niż mężczyźni (31% wobec 24%). Sprzyja temu wyraźnie również młody wiek (poniżej 35 lat). Dodatkowo niemal 7/10 użytkowników Internetu (69%, tj. niemal połowa ogółu dorosłych Polaków) – ma konto w jakimś serwisie społecznościowym. Ogromna większość z nich (89%) przeglądała zawartość serwisów społecznościowych w miesiącu poprzedzającym badanie.


Źródło: Komunikat z badań CBOS – „Korzystanie z internetu”