Warning: Creating default object from empty value in /usr/home/Massakrah/domains/leviral.pl/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 WIARYGODNOŚĆ POLSKICH PORTALI INTERNETOWYCH – leViral

Pod koniec maja 2019 roku Fundacja CBOS opublikowała komunikat z badań pt. „Wiarygodność mediów”. Wynika z niego, że zdecydowana większość ogółu dorosłych (62-80%, w zależności od portalu), z czego również duża część użytkowników Internetu (48-73%), nie potrafi ocenić wiarygodności informacji o bieżących wydarzeniach i polityce przekazywanych przez największe polskie portale internetowe (Onet, Wirtualna Polska, Interia i Gazeta.pl), przede wszystkim dlatego, że – jak deklarują – nie korzystają z nich. Zdziwieni? 😉

Najwięcej osób nie potrafi się odnieść do zawartości portali Interia i Gazeta.pl. Wśród badanych, którzy mają wyrobione zdanie na temat poszczególnych portali, oceny są bardzo podzielone. Najlepiej wypada Interia (średnia ocena wiarygodności w skali 1-5 wynosi 3,14) i Wirtualna Polska (3,13), a nieco mniejszym zaufaniem darzone są Onet (3,02) i Gazeta.pl (2,94). W odniesieniu do wszystkich czterech portali obserwujemy, w porównaniu z rokiem 2017, spadek poziomu zaufania (mierzonego wartością średniej na skali 1-5), lecz tylko w przypadku Onetu i Wirtualnej Polski różnice średnich są istotne statystycznie.

Na ocenę wiarygodności najsilniej wpływają polityczne cechy osób badanych. Portale informacyjne, o które pytała Fundacja CBOS, najlepiej pod względem wiarygodności oceniają potencjalni wyborcy Platformy Obywatelskiej, natomiast najbardziej sceptyczni wobec nich są zwolennicy ruchu Kukiz’15, którzy częściej uważają je za niewiarygodne – zwłaszcza treści publikowane na portalach Onet i Gazeta.pl. Stosunkowo krytyczny jest również elektorat PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem). Sympatycy rządzącego ugrupowania największym zaufaniem darzą Interię, natomiast najmniejszym Onet i Gazeta.pl. Zwolennicy Wiosny w największym stopniu za wiarygodne uznają Onet i portal Gazeta.pl, natomiast w najmniejszym – portal Interia. Można zauważyć, że generalnie Wirtualna Polska w największym stopniu wydaje się być postrzegana jako pozostająca ponad podziałami partyjnymi. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to badani identyfikujący się z prawicą są dość sceptyczni wobec wszystkich czterech serwisów – najbardziej wobec portalu Gazeta.pl, a najmniej w stosunku do Interii. Z kolei osoby o poglądach lewicowych najczęściej ufają Onetowi, a najrzadziej Interii.

Gdyby za reprezentację Internetu uznać cztery omawiane portale, a za reprezentację telewizji – trzech najpopularniejszych nadawców (TVP, TVN i Polsat), można byłoby powiedzieć, że wśród ogółu badanych informacje pozyskiwane online pod względem wiarygodności postrzegane są w zbliżony sposób, jak te z telewizji. Nadawców telewizyjnych jako wiarygodnych częściej niż przeciętnie oceniają ci ankietowani, którzy deklarują, że to telewizja jest dla nich głównym źródłem informacji o bieżących wydarzeniach, natomiast rzadziej – poszukujący ich przede wszystkim online. Zaufanie do portali internetowych w obu tych grupach utrzymuje się na podobnym poziomie. Opisane zależności mogą być również w pewnym stopniu związane z wiekiem – dla respondentów poniżej 45. roku życia nieco częściej wiarygodne są informacje zamieszczane online niż te, które są prezentowane w telewizji, natomiast dla osób starszych, mających 55. lat i więcej, bardziej wiarygodna jest telewizja.


Źródło: https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php